YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Serhat Bor
Başkan
Ege ÜTF
Gastroenteroloji BD, İzmir
Prof. Dr. Kadir Bal
2. Başkan
İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp F.
Gastroenteroloji BD, İstanbul
Prof. Dr. Murat Törüner
Genel Sekreter
Ankara ÜTF
Gastroenteroloji BD, Ankara 
Prof. Dr. Orhan Sezgin
Sayman
Mersin ÜTF
Gastroenteroloji BD, Mersin

ÜYELER

Prof. Dr. Hale Akpınar
Dokuz Eylül ÜTF Gastroenteroloji BD, İzmir
Prof. Dr. Filiz Akyüz

 
Prof. Dr. Dilek Oğuz