Değerli üyelerimiz,

ABD- JOHNS HOPKİNS bursu 3. kez tekrar açılmıştır;
Eğitim desteği 8-12 hafta süre ile verilecektir.
Başvurular açılmış olup, müracaatlarınızı dernek@tgd.org.tr adresine CV’niz ile birlikte yapabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 29.10.2018'e kadar uzatılmıştır.

İlk adayın eğitime başlama süresi 5 Kasım 2018 olup, bu tarihte başlayabilecek adayların durumlarını ayrıca bildirmeleri rica olunur.

Saygılarımızla


Bursiyere sağlanacak imkanlar;

1) Konaklama (kablolu TV ve internet bağlantısı olan mobilyalı daire, en fazla iki kişi kalabilir) (http://www.charmcityfurnishedhomes.com)

2) Ekonomi sınıfında gidiş dönüş uçak bileti

3) Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere gidiş dönüş havaalanı transferi.

4) Sağlık Seyahat Sigortası


ABD JOHNS HOPKİNS EĞİTİM BURSU KRİTERLERİ

1) Program her bursiyer için en kısa 8 hafta ve en uzun 12 hafta arası sürdürülecektir. Süre 8 haftadan kısa olamaz ve 12 haftadan fazla uzatılamaz. Bursiyerler kalış süre taleplerini başvuru sırasında bildireceklerdir.

3) Programa 6 asil ve 3 yedek alınacaktır. Altı bursiyerden ikisi için kadın kotası uygulanacaktır.

4) 45 yaş veya altında olmak üzere gastroenteroloji uzmanları, akademisyenleri veya Gastroenteroloji yan dal asistanları başvurabilir.

5) Bir yıllık tüm başvurular toplu halde alınacak ve değerlendirilerek kazananlar açıklanacaktır.

6) Altı kontenjandan 3-4’ü karaciğer hastalıkları (Dr. Ahmet Gürakar), 2-3’ü ileri endoskopik tekniklerde (Dr. Vivek Kumbhari) gözlemci olarak çalışacaktır. Bursiyerler bu alanların birisi veya ikisi için başvurabilirler.

7) Bu programa katılınması bursiyeri TGD veya bir başka kuruma karşı herhangi bir yükümlülük veya taahhüd altına sokmayacaktır.

8) Katılımcıların sadece kendilerinin ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak biletleri, Baltimore’da TGD Konukevinde kalışları, konukevinin elektrik, su, gereğinde internet, kablo TV vb sabit giderleri ve 3 aya kadar sağlık sigortaları TGD tarafından karşılanacaktır.

9) Son iki yılda İngilizce olmak üzere YDS sınavından 65 veya üzeri not alınmalıdır. Eşdeğerlilik sınavlarından alınan notlarda ÖSYM kriterleri esas alınacaktır; yabancı dil sınavları eşdeğerlilikleri belgesi Güncelleme Tarihi: 14.01.2015

(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf)

10) Çalışılan Kurumdan programa katılmasına engel durum olmadığına dair belge alınmalıdır.

11) Aday beklentilerini ve olası kazanımlarının kendisine ve kurumuna katkılarını açıklayan bir başvuru dilekçesi gönderecektir.

12) Ziyaret sonunda kazanımlarını ve yorumlarını içeren detaylı bir raporu yazılı olarak sunacaktır.

13) Konukevine verilecek her tür hasar ve rutin dışı masraf bursiyer tarafından karşılanacaktır.

14) Bursiyer programa kabul edildikten sonra karşılıklı bir sözleşme imzalanacaktır. Bursiyer gitmekten vazgeçerse gerekçesini Yönetim Kurulu’na sunacaktır. Gerekçenin kabulü durumunda herhangi bir yükümlülük ortaya çıkmayacak ve bursiyer programa tekrar başvurabilecektir. Kabul edilmeyen gerekçelerde o zamana kadar yapılan masraflar bursiyer tarafından karşılanacaktır.

15) Başvuru sayısı yetersiz kalırsa bazı kriterler Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılabilir.

16) Başka herhangi bir kurumdan destek alınmamalıdır.