ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ..

Gastroenteroloji Ailesinin Değerli Üyeleri,

2016 yılı sonbahar döneminde açılmış olan ve derneğimiz en önemli projeleri arasında yer alan "ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK” programına 360.000 TL kaynak ayrılmıştı. Toplam dört adet proje başvurusu gelmiş olup, proje değerlendirme komisyonu tarafından tümü incelenmiştir. Sonuçta komisyonun oy birliğiyle aşağıda özetlenen dört projenin de desteklenmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Proje sahiplerini tebrik ederiz.

Her zaman vurguladığımız gibi TGD’nin ekonomik kaynakları üyelerinin yararına harcanmak üzere kazanılmaktadır. Bunlar içerisinde bilimsel araştırma projeleri önemli yer tutmaktadır. Ne yazık ki başvuruların azlığı nedeniyle ayrılan kaynağın tamamı bilimsel araştırmalara kullanılamamıştır. İlk açılan proje dilimi oldukça çalkantılı günlere rastladığından üyelerimizin başvuru yapamadığı düşünülmüş ve sizlerden de gelen talepler paralelinde kalan 170.000 TL tutarındaki kaynağın kullanılması amacıyla yeniden başvuru açılması kararı alınmıştır.

Başvurular için son tarih 1 Haziran 2017’dir.

Saygılarımızla,

Türk Gastroenteroloji Derneği
Yönetim Kurulu

Araştırma Projeleri Kabul Edilenler:

 1. Prof. Dr. Tarkan Karakan: Gazi ÜTF Gastroenteroloji BD
  Ülseratif Kolit Hastalarında Anti-TNF Tedavisine Cevabı Öngörmede Mikrobiyotanın Rolü
 2. Doç. Dr. Efe Sezgin: Dokuz Eylül ÜTF Gastroenteroloji BD
  İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Genetik ve Mikrobiyal Değişikliklerin Korelasyonu
 3. Dr. Nalan Gülşen Ünal: Ege ÜTF Gastroenteroloji BD
  Ülseratif Kolit Tutulumu ile Kolonda Rnf186 Gen Ekspresyonunun İlişkisi
 4. Dr. Elvan Işık: Ağrı Devlet Hastanesi ve Ege ÜTF Gastroenteroloji BD
  İrritabl Barsak Sendromunda ve İnflamatuar Barsak Hastalığında Mukozal Bütünlüğün Değerlendirilmesi

Başvuru şartlarını görmek için tıklayınız.